لب و کام شکافته

شکاف‌های دهانی‌صورتی یا اوروفاسیال جزو متداول‌ترین ناهنجاری‌های مادرزادی به شمار می‌روند.

دیسپلازی کلئیدوکرانیال

دیسپلازی کلئیدوکرانیال شرایطی است که عمدتا بر رشد استخوان‌ها و دندان‌ها تاثیر می‌گذارد. علائم و…

سندرم کلاین فلتر

سندرم کلاین فلتر در اثر حضور کروموزوم X اضافی در ژنوم جنس مذکر رخ می‌دهد.

کوله سیستیت

بیماری کوله سیستیت به التهاب کیسه صفرا گفته می شود.

سندرم کلاین فلتر

در سندرم کلاین فلتر فرد مذکر با ژنوتیپ XXY به دنیا می‌آید.

بیماری مزمن کلیه

بیماری مزمن کلیوی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه می‌باشد.