پوکی استخوان

پوکی استخوان چیست به حالتی که استخوان‌ها نازک شوند، تراکم و سفتی خود را از…

پیرونی

پیرونی با ایجاد زخم های فیبروزی در داخل آلت جنسی مردانه همراه می‌باشد.

سندرم پاتو

سندرم پاتو یا تریزومی 13 کم شایع‌ترین و شدیدترین نوع تریزومی اتوزومال زیست‌پذیر است. متوسط…

پلی داکتیلی

پلی داکتیلی یا پر انگشتی شایع ترین ناهنجاری مادرزادی دست و پا است.

پا چنبری

اتیولوژی واقعی پا چنبری مادرزادی معلوم نیست. بیشتر نوزادانی که پای چنبری دارند، عامل شناخته…

سندرم پرادرویلی

سندرم پرادرویلی اختلالی چند سیستمی ژنتیکی است که با ویژگی‌های بی‌حالی، تن عضلانی کاهش‌یافته(هیپوتونیا)، قدرت…

پورفیری

پورفیری به گروهی از بیماری‌ها و اختلالات گفته‌ می‌شود که در اثر تجمع مواد شیمیایی…

سندرم پای بیقرار

سندرم پای بی‌قرار بیماری مرتبط با بخشی از سیستم عصبی است.