مری بارت

در مری بارت بافت پوشاننده‌ی مری با بافتی مشابه بافت پوشاننده‌ی روده، جایگزین می‌شود.

آنوفتالمی و میکروفتالمی

آنوفتالموس حقیقی یا اولیه بسیار نادر است. فقط در صورت فقدان کامل بافت چشمی درون…

سندرم مارفان

سندرم مارفان (MFS) طیفی از اختلالات ناشی از نقص ژنتیکی-بافتی بافت همبند است.

سندرم مونوزومی جزئی ۹p

مونوزومی کروموزوم 9 از بیماری های مادرزادی نادر است که در آن حذف بخشی از…

میکروسفالی

تعریفی که عمدتا از میکروسفالی ارائه می‌شود، کوچکی اندازه سر است، به گونه‌ای که معمولا…

میکروتیا

میکروتیا یک ناهنجاری مادرزادی بوده که علایم شدید و متفاوتی را در گوش خارجی و…

بی اختیاری مدفوع

این مشکل می‌تواند منجر به انزوای اجتماعی، از دست دادن کرامت و اعتماد به نفس…

ضربه مغزی

ضربه مغزی نوعی آسیب تروماتیک به مغز است که عملکرد آن را تحت تأثیر قرار…

تومور مغزی

تومور مغزی توده یا رشد غیرعادی سلول‌ها در مغز یا نزدیک به آن است. انواع…

سکته مغزی

سکته مغزی با قطع خونرسانی یا کاهش شدید آن به قسمتی از مغز و محرومیت…

مننژیت

مننژیت به التهاب پرده‌های اطراف مغز و نخاع (مننژ) گفته می‌شود.