فتق دیسک

فتق دیسک به بروز مشکل در یکی از دیسک‌های بین مهره‌های ستون فقرات اشاره دارد.

فتق مادرزادی دیافراگم

فتق دیافراگم عبارتست از وجود یک حفره غیرطبیعی در قسمت دیافراگم. این بیماری در زمان…

فتق نافی

علی رغم آن چه در سایر حیوانات معمول است، فتق دیواره شکم یکی از شایع…

فتق اینگوینال

فتق اینگوینال با برآمده شدن بافت داخل شکمی همراه است.

بیماری فون ویلبراند

بیماری فون ویلبراند یک اختلال خونریزی دهنده است که لخته‌ی خون بخوبی تشکیل نمی‌شود.

فئوکروموسیتوم

فئوکروموسیتوم توموری نادر و معمولاً غیرسرطانی در غده فوق کلیه است.