لب و کام شکافته

شکاف‌های دهانی‌صورتی یا اوروفاسیال جزو متداول‌ترین ناهنجاری‌های مادرزادی به شمار می‌روند.

سندرم شارژه

سندرم شارژه اختلالی ژنتیکی اتوزوم غالب در ژن پروتئین شماره ۷ متصل شونده به DNA…

سندرم شیهان

در سندرم شیهان، کمبود اکسیژن می تواند به غده هیپوفیز آسیب برساند.

سندرم شوک توکسیک

سندرم شوک توکسیک اختلالی تهدیدکننده‌ی زندگی و نادر است.