سکته مغزی

سکته مغزی با قطع خونرسانی یا کاهش شدید آن به قسمتی از مغز و محرومیت…

سندرم شوک توکسیک

سندرم شوک توکسیک اختلالی تهدیدکننده‌ی زندگی و نادر است.

سرخجه

سرخجه (روبلا) یا سرخک آلمانی یا سرخک 3روزه عفونت ویروسی مسری می‌باشد که با راش‌های…

سندرم اهلرز دانلوس

سندرم اهلرز دانلوس عمدتا در مفاصل، پوست و عروق خونی دیده می‌شود.