سرخجه

سرخجه (روبلا) یا سرخک آلمانی یا سرخک 3روزه عفونت ویروسی مسری می‌باشد که با راش‌های…