آب مروارید

در صورت ایجاد آب مروارید لنز کدر و تیره شده و دیدن اجسام مختل می‌شود.

افسردگی در سالمندان

هر کسی هر از گاهی احساس ناراحتی و اندوه می‌کند. اما افسردگی متفاوت است. افسردگی…

آنوفتالمی و میکروفتالمی

آنوفتالموس حقیقی یا اولیه بسیار نادر است. فقط در صورت فقدان کامل بافت چشمی درون…

گاستروشزی و امفالوسل

نقص‌های دیواره شکمی بدن، گروهی از بدشکلی‌های مادرزادی را در بر می‌گیرد که از جمله…

استئوژنز ایمپرفکتا

اختلال استخوان زایی یا استئوژنز ایمپرفکتا نوعی اختلال استخوانی است.

انسفالوسل

انسفالوسل نقایص نادر مادرزادی همراه با نقایص جمجمه است

آننسفالی

آننسفالی یک نقص رشدی جدی مربوط به سیستم اعصاب مرکزی است.

آترزی مری

آترزی مری به بیماری مادرزادی که در آن مری منقطع باشد اطلاق می‌شود.

ناهنجاری های آنورکتال

ناهنجاری های آنورکتال شامل طیف گسترده‌ای از نواقص لوله‌های گوارشی و ادراری – تناسلی است.

سندرم آنجلمن

سندرم آنجلمن یک اختلال ژنتیکی و عصبی نادر است.