اس سیتالوپرام

اس سیتالوپرام دارویی است که برای درمان افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر (GAD) مصرف می‌شود.

امپرازول

از امپرازول در شرایطی که اسید معده بیش از حد باشد، درمان زخم معده و…