مرجع ناهنجاری های مادرزادی آریوکلینیک

ناهنجاری های مادرزادی علت عمده‌ی مرگ ومیر نوزادان در سراسر جهان به شمار می‌روند. آن‌ها هم که در کودکی جان سالم به در می‌برند، اغلب تمام طول عمر خود را با ناتوانی‌های ذهنی و فیزیکی سپری می‌کنند. آیا می‌توانیم از این وضعیت پیشگیری کنیم؟

چگونه از ناهنجاری های مادرزادی جلوگیری کنیم؟

ناهنجاری های مادرزادی-نقص‌های ساختاری، عملکردی یا بیوشیمیایی مولکولی می‌باشند که هنگام تولد ظهور می‌یابند چه همان موقع تشخیص داده شوند یا نه. بزرگترین دسته در میان دسته‌بندی‌های مختلف نقایص مادرزادی یا به عبارت دیگر ناهنجاری های مادرزادی، نقایص ساختاری-مورفولوژیکی اند.

تشخیص ناهنجاری های جنین به چه شکل است؟

بسیاری از بیماری‌های مادرزادی قابل پیشگیری نیستند؛ خصوصاً مواردی که اساس ژنتیکی دارند. اما خوشبختانه با روش‌های غربالگری و درمان موجود، می‌توان از عوارض بیماری‌های مادرزادی جلوگیری کرده و شانس زندگیِ با کیفیت بهتر را برای کودکان مبتلا افزایش داد.

بانک اطلاعاتی ناهنجای‌های مادرزادی

ناهنجاری های مادرزادی در ایران

مطالب چندرسانه‌ای

سازمان‌های مرتبط