مرجع ناهنجاری های مادرزادی آریوکلینیک

ناهنجاری های مادرزادی علت عمده‌ی مرگ ومیر نوزادان در سراسر جهان به شمار می‌روند. آن‌ها هم که در کودکی جان سالم به در می‌برند، اغلب تمام طول عمر خود را با ناتوانی‌های ذهنی و فیزیکی سپری می‌کنند. آیا می‌توانیم از این وضعیت پیشگیری کنیم؟

بانک اطلاعاتی ناهنجای‌های مادرزادی

ناهنجاری های مادرزادی در ایران