زهره محمدی
مدیر پروژه

زهره در رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحصیل می‌کند. از مباحث مورد علاقه‌ی وی آنکولوژی، به خصوص حیطه سرطان پستان و علوم اعصاب است. و تحقیقات علمی‌اش در حوزه‌ی آنکولوژی، علوم اعصاب و بیوتکنولوژی بوده است. او به عنوان مدیر پروژه‌ی جامعه‌ی علمی سرطان پستان، در سال ۲۰۱۸ میلادی این پایگاه آنلاین را در مجموعه‌ی دکتر مجازی تأسیس نمود.

طرلان میرزهره
عضو ارشد

طرلان در رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحصیل می‌کند. از مباحث مورد علاقه‌ی وی طب داخلی و خصوصا گرایش آنکولوژی است. تحقیقات علمی‌اش در حوزه‌ی غدد، علوم اعصاب و آنکولوژی بوده است. او از ماه‌های نخستین تأسیس مجموعه حضور موثری داشته است.

فاطمه درستی - دانشجوی پزشکی - عضو ارشد جامعه سرطان پستان دکتر مجازی

فاطمه درستی
عضو ارشد

فاطمه در رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحصیل می‌کند. رشته‌ مورد علاقه وی طب زنان و علی‌الخصوص گرایش آنکولوژی زنان است. او در ژوئن ۲۰۱۹ به این مجموعه پیوست.

فرینوش مرادی - دانشجوی پزشکی - عضو ارشد جامعه سرطان پستان دکتر مجازی

فرینوش مرادی
عضو ارشد

فرینوش در رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحصیل می‌کند. او علاقه مند به طب داخلی و خصوصا آنکولوژی است و فعالیت‌های پیشینش نیز در همین زمینه بوده است. شروع کار دکتر مرادی در این مجموعه دسامبر ۲۰۱۹ است.