استیج سرطان پستان

تشخیص سرطان پستان

در ادامه سری مقالات تشخیص سرطان پستان به مرحله یا استیج سرطان پستان می‌پردازیم. دانستن مرحله سرطان پستان برای فهمیدن سرعت رشد و گسترش و در نتیجه در تعیین برنامه درمان سرطان پستان بسیار مهم است.

مرحله‌بندی سرطان پستان به چه معناست؟

زمانی که سلول های سرطانی برداشته شده و در آزمایشگاه بررسی می شوند استیج آن‌ها تعیین می‌شود و به عبارتی مرحله‌بندی می‌گردند. مرحله بندی بر این اساس است که چقدر سلول های سرطانی شبیه سلول های نرمال هستند. مرحله بندی برای پیش بینی پیش آگهی شما و یافتن بهترین درمان کمک کننده است.

مرحله زیر 1 معمولا به این معنی است که سرطان سرعت رشد و گسترش پایینی دارد.

مرحله بالای 3 به این معنی است که سرطان تمایل زیادی به گسترش دارد.

استیج های سرطان پستان

 • مرحله اولیه یا استیج صفر یا سرطان پستان غیرتهاجمی: این بیماری مختص بافت پستان بوده و شواهدی حاکی از پراکندگی آن به غدد لنفاوی مشاهده نمی‌شود (پزشکان به این بیماری، کارسینوم درجا می‌گویند).
 • سرطان پستان مرحله یک: تومور در این حالت، ۲ سانتی‌متر و یا کوچکتر بوده و به سایر نقاط پراکنده نشده است.
 • سرطان پستان استیج IIA (مرحله دو نوع A): تومور در این بیماری دو حالت می‌تواند داشته باشد؛ یا کوچکتر از دو سانتی‌متر بوده و غدد لنفاوی زیربغل را نیز درگیر کرده است؛ و یا اینکه از ۲ سانتی‌متر بزرگتر و از ۵ سانتی‌متر کوچکتر است و غدد لنفاوی را نیز درگیر ننموده است.
 • سرطان پستان استیج IIB (مرحله‌ دو نوع B): تومور در این حالت بزرگتر از ۵ سانتی‌متر است و غدد لنفاوی زیربغل سرطانی نیستند؛ و یا اینکه تومور بین ۲ تا ۵ سانتی‌متر بوده و غدد لنفاوی زیربغل نیز درگیر می‌باشند. 
 • سرطان پستان استیج IIIA (مرحله سه نوع A) یا سرطان پستان پیشرفته موضعی: تومور در این حالت بزرگتر از ۵ سانتی‌متر بوده و به غدد لنفاوی زیر بغل و نزدیک استخوان جناغ نیز گسترش یافته است؛ و یا اینکه تومور در هر اندازه‌ای می‌تواند باشد، ولی غدد لنفاوی سرطانی به یکدیگر و یا به بافت‌های اطراف اتصال یافته‌اند.
 • سرطان پستان استیج IIIB (مرحله سه نوع B): تومور در هر اندازه‌ای می‌تواند باشد، اما به پوست و دیواره قفسه سینه گسترش یافته است.
 • سرطان پستان استیج IIIC (مرحله‌ سه نوع C): تومور در هر اندازه‌ای می‌تواند باشد، اما گسترش زیادی پیدا کرده است و تعداد زیادی از غدد لنفاوی را درگیر می‌کند.
 • سرطان پستان استیج IV یا متاستاتیک: تومور، مستقل از اندازه‌ای که دارد، به نقاطی بسیار دورتر از پستان مانند استخوان، کبد، ریه‌ها، مغز و یا غدد لنفاوی دورتر گسترش یافته است.

اطلاعات در قسمت گزارش پاتولوژی سرطان پستان می تواند به شما برای فهمیدن جزئیات سرطان کمک کند.

مرحله بندی کارسینوم مجرایی در جا(DCIS)

DCIS نیز بر اساس تفاوت ظاهری سلول ها سرطانی با سلول های عادی طبقه بندی می شود.

نکروز( ناحیه ای سلول های سرطانی مرده یا در حال مرگ هستند) نیز ذر نظر گرفته می‌شود. اگر نکروز وجود داشته باشد یعنی سرطان پستان با سرعت بالایی رشد می‌کند.

 • اصطلاح کومدوکارسینوم برای DCIS با نکروز فراوان استفاده می‌شود.
 • اصطلاح کومدونکروز اگر مجرای پستان با سلول های مرده یا در حال مرگ پر شده استفاده می‌شود.
 • کومدوکارسینوم  و کومدونکروز مربوط به مرحله بالای DCIS است.