صحبت با پزشک در مورد شیمی درمانی

درمان سرطان پستان

در ادامه سری مقالات درمان سرطان پستان و شیمی درمانی سرطان پستان به صحبت با پزشک در مورد شیمی درمانی می‌پردازیم. صحبت با پزشک در مورد شیمی درمانی و انواع مختلف رژیم های دارویی می‌تواند در ابتدا بسیار مشکل باشد. از پزشک درخواست کنید اطلاعات چاپ شده ای در مورد داروهای شیمی درمانی به شما بدهد تا بتوانید به خانه ببرید. پزشکان معولا بسته های مخصوصی در مورد شیمی درمانی و طرز انجام آن دارند.

از سوال پرسیدن نترسید. شماره کسی که بتواند بعد از ویزیت به سوالات شما پاسخ بدهد، درخواست کنید. پزشک یا پرستار سرطان شناسی می تواند بین قرار ملاقات ویزیت ها به سوالات شما پاسخ دهد. اگر سوالی دارید، از زنگ زدن نترسید.

برای کمک به شما جهت فهم فواید و مضرات شیمی درمانی ، می توانید از پزشک سوالات زیر را بپرسید:

  • چرا شما شیمی درمانی را پیشنهاد می دهید؟
  • چقدر احتمال دارد شیمی درمانی بهتر از درمان کنونی پاسخ گو باشد؟
  • آیا شیمی درمانی عمر من را زیاد می کند؟
  • آیا شیمی درمانی احتمال عود سرطان را کاهش می دهد؟ چقدر؟
  • چه داروهای شیمی درمانی و کدام یک از داروهای ترکیبی برای من مناسب تر است؟
  • فواید و مضرات رژیمی که به من می دهید چیست؟
  • از کجا بدانیم شیمی درمانی جواب می دهد؟
  • اگر رژیم های شیمی درمانی پاسخ نداد، آیا درمان های دیگری وجود دارد؟
  • درمان های دیگر شامل چه مواردی می شود؟
  • آیا کارآزمایی های بالینی که می شناسید برای من پاسخ گو هستند؟

اگرچه ممکن است پاسخ های دقیقی برای سوالات شما وجود نداشته باشد، اما پزشک می تواند فواید و مضرات شیمی درمانی را با شما مطرح کند تا بتوانید بهترین تصمیم را برای وضعیت خاص خود بگیرید.