وینورلبین (ناوبلین)

درمان سرطان پستان

در ادامه سری مقالات درمان سرطان پستان و شیمی درمانی سرطان پستان به داروی وینورلبین (ناوبلین) می‌پردازیم که در رده دارویی ویسناآلکالوئید ها قرار دارد.

نام تجاری: ناولبین (Navelbine)

نام شیمیایی: وینورلبین (Vinorelbine)

رده: ویسنا آلکالوئید. Vincristine (وین کریستین) نیز جز این دسته است..

عملکرد: تداخل در ژن ها و ممانعت از تقسیم سلولی.

استفاده: درمان سرطان پستان پیشرفته

طرز استفاده: تزریق داخل وریدی.

اطلاعات تکمیلی: از درخن پرویکینی ساخته شده است.

عوارض جانبی: