اپیروبیسین (النس)

درمان سرطان پستان

در ادامه سری مقالات درمان سرطان پستان و شیمی درمانی سرطان پستان به داروی اپیروبیسین (النس) می‌پردازیم که در رده دارویی آنتراسایکلین ها قرار دارد.

نام تجاری: النس (Ellence)

نام شیمیایی: اپیروبیسین ( Epirubicin)

رده: آنتراسیکلین شیمی درمانی. دوکسیل (Adriamycindaunorubicin, )Doxil , و mitoxantrone  نیز آنتراسیکلین هستند..

عملکرد: از بین بردن سلول های سرطانی خراب کردن ساختار ژنی و مداخله در تقسیم.

استفاده: معمولا در ترکیب با سایر داروی های شیمی درمانی استفاده می شود:

  • بعد از جراحی و سایر درمان ها برای کاهش خطر عور سرطان پستان استیج اولیه
  • قبل از جراحی برای کاهش اندازه تومورهای بزرگ سرطان پستان پیشرفته
  • درمان سرطان پستان پیشرفته

طرز استفاده: تزریق داخل وریدی.

عوارض جانبی: