تاکسان ها در شیمی درمانی سرطان پستان

درمان سرطان پستان

در ادامه سری مقالات درمان سرطان پستان و شیمی درمانی سرطان پستان به رده دارویی تاکسان ها می‌پردازیم. این دارو بر فاز M تقسیم سلولی اثر می گذارد. در هسته سلول های در حال تقسیم به میکروتوبول ها چسبیده و مانع تقسیم آن ها می شود. دانشمندان این دارو را از بین برنده سیتواسکلت سلول و یا عامل تاثیرگذار بر میکروتوبول می نامند. نام تاکسان از درختی به نام تاکوس ( درخت سرخدار) گرفته شده. هر سه داروی تاکسان از برای درمان سرطان در آمریکا تایید شده اند. علاوه بر تاکسان، سایر مواد طبیعی نیز در شیمی درمانی استفاده می شوند مثل ترابکتدین( trabectedin ) و الکالویید های ونکا( vinca alkaloids )

پاکلیتاکسل (Paclitaxel)

نام تجاری:  Taxol, Abraxane

فرمول : C47H51NO14

مکانیسم: مهار کننده میتوتیک

رده: Taxane

طرز استفاده: تزریق داخل وریدی

یکی از معروف ترین داروهای شیمی درمانی است. معمولا به صورت ترکیبی استفاده می شود. اولین بار توسط FDA در 1992 تایید شد.

در مورد پاکلیتاکسل (تاکسول) بیشتر بخوانید.

دوستاکسل (Docetaxel )

نام تجاری: Taxotere

فرمول: C43H53NO14

مکانیسم: مهارکننده میتوتیک

رده: Taxane

طرز استفاده: تزریق داخل وریدی

اولین بار توسط FDA در 1996 تایید شد.

در مورد دوستاکسل (تاکسوتر) بیشتر بخوانید.

کابازیتاکسل

نام تجاری: Jevtana

فرمول: C45H57NO14

مکانیسم: ضد میکروتوبول

رده: Taxane

طرز استفاده: تزریق داخل وریدی

اولین بار توسط FDA در 2010 تایید شد.