گزارش پاتولوژی سرطان پستان

تشخیص سرطان پستان

در ادامه سری مقالات تشخیص سرطان پستان به درک تشخیص سرطان پستان و گزارش پاتولوژی آن می‌پردازیم. همانطوری که هیچ دو نفری دقیقاً مثل هم نیستند؛ سرطان های پستان نیز با هم متفاوتند. ممکن است پزشک شما آزمایشات متعددی را روی سرطان و بافت های نزدیک آن جهت مشاهده ظاهر و رفتار سرطان درخواست نماید.

برخی از این آزمایشات بعد از بیوپسی اولیه (نمونه برداری از بافت برای آزمایش) و برخی هم روزها و هفته ها بعد از لامپکتومی و ماستکتومی انجام می شوند. هر زمانی که آزمایشات انجام شد؛ پزشک گزارش نتایج را از آزمایشگاه دریافت می کند. نتایج تمام این آزمایشات گزارش پاتولوژی شما را تشکیل می‌دهد. گزارش پاتولوژی شما بسیار مهم است چرا که برای شما و پزشک اطلاعاتی را جهت انتخاب بهترین درمان برای تشخیص تان فراهم می سازد. این تصمیمات به موارد زیر بستگی دارد:

 • اندازه و ظاهر سرطان
 • سرعت رشد آن
 • هرگونه نشانه ای از گسترش آن به بافت های سالم اطراف
 • وجود موارد قطعی در بدن مانند هورمون ها و جهش های ژنتیکی که  فاکتور های دخیل در رشد و گسترش سرطان هستند.

اگر قبلاً برای شما تشخیص سرطان پستان گذاشته شده است و و در این جا آزمایشی می بینید که در گزارش شما نیامده است، نگران نباشید چرا که همه این آزمایشات به صورت متداول انجام نمی شوند. چنان چه در مورد آزمایشی که در مورد شما انجام نشده است نگران هستید از پزشک خود سوال کنید. آزمایشگاه نمونه های بافتی شما را به مدت طولانی بعد از عمل جراحی نگه می دارد. پس در صورت لزوم میتوان آزمایش بعدها هم در طول فرآیند تشخیص انجام گیرد.

برای فهم تشخیص تان میتوانید از My Breast Cancer Coach هم  استفاده کنید که برای کمک به بهتر دانستن نوع سرطان شما پرسشی طراحی شده است و برای درک قسمت های مختلف گزارش پاتولوژی تان میتوانید اطلاعاتی درباره  موارد زیر داشته باشید:

 • گزارش پاتولوژی سرطان پستان
 • استیج سرطان پستان
 • گرید سرطان پستان
 • گرفتن گزارش پاتولوژی سرطان پستان
 • سرطان پستان تهاجمی و غیرتهاجمی
 • گرید سرطان پستان
 • سرعت رشد سلولی
 • نکروز تومور
 • اندازه سرطان پستان
 • حاشیه جراحی سرطان پستان
 • تهاجم سرطان پستان به سیستم عروقی و لنفاوی
 • درگیری غدد لنفاوی در سرطان پستان
 • پلوئیدی در سرطان پستان
 • وضعیت گیرنده‌های هورمونی در سرطان پستان
 • وضعیت HER2 در سرطان پستان
 • سرطان پستان تریپل نگاتیو
 • وضعیت EGFR در سرطان پستان
 • تست‌ ژنتیکی سرطان پستان در تومور
 • تست BRCA1 و BRCA2 در سرطان پستان
 • تست سایر تغییرات ژنتیکی نامطلوب
 • استیج سرطان پستان
 • عود سرطان پستان
 • پیش آگهی سرطان پستان به چه معناست؟
 • تشخیص سرطان پستان: سوالاتی که باید از پزشک خود بپرسید.

دکتر ماریسا ویس: اطلاعات موجود در گزارش پاتولوژی شما غالباً به صورت قطعه قطعه و تدریجی به دست می‌آید. درست پس از عمل، ابتدا سلول های سرطانی زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از مطالعات اضافی که به تکنیک های خاص احتیاج دارند ممکن است طولانی‌تر شود. بنابراین ممکن است یک، دو یا سه گزارش آزمایشگاهی از یک عمل جراحی داشته باشید که با هم گزارش پاتولوژی شما را تشکیل می‌دهند. سعی کنید تمام گزارشات خود را در یک مکان نگه دارید، به طوری که وقتی برای ارزیابی‌های درمانی خود مراجعه می کنید ، پزشکان تمام اطلاعات موردنیاز خود را خواهند داشت.